Feasibility-studie

In het kort

Hoofdonderzoeker Mevrouw prof. dr. Hilde M. Geurts 
Betrokken instelling Universiteit van Amsterdam
Startdatum onderzoek medio 2013
Einddatum onderzoek medio 2014 

De vraagstelling van het onderzoek

Mevrouw Geurts is gevraagd om een feasibility-onderzoek te doen naar de noodzaak van subsidiëring van een onderzoek met een afgebakend thema. Dit houdt in dat zij de noodzaak onderzoekt om voor dit thema een onderzoeksprogrammalijn op te zetten. 

Het onderzoek 

Het afgebakende thema is de maatschappelijke re-integratie van jongvolwassenen, die sinds hun kindertijd lijden aan chronische invaliderende stoornissen. Denk aan ADHD en autisme. Mevrouw Geurts doet de suggestie om ook schizofrenie in het onderzoek op te nemen. Daarop heeft het bestuur besloten dat mevrouw Geurts alle psychische aandoeningen bij haar onderzoek kan betrekken. Het is hierbij wel van belang dat deze aandoeningen chronisch en invaliderend zijn en zich manifesteren bij adolescenten en jongvolwassenen. 

Verwachte output

Men verwacht antwoord op de vraag te krijgen of er noodzaak is om voor dit afgebakende thema een onderzoeksprogrammalijn op te zetten. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het laten uitvoeren van een feasibility-onderzoek niet automatisch betekent dat een vervolgonderzoek zal worden gesubsidieerd.