Snelle ontgifting Benzodiazepinen (slaapmedicatie) door Flumazenil infusie

In het kort

Hoofdonderzoeker: De heer Arnt Schellekens, MD, PhD
Betrokken instelling: Radboud University
Startdatum: januari 2016
Einddatum: januari 2018
Aantal patiënten in onderzoek: 30

De vraagstelling van het onderzoek

Verslaving aan slaapmedicatie (Benzodiazepinen) komt veel voor. In Nederland betreft het zo’n 200.000 mensen. De behandeling van de verslaving begint met het afbouwen van de medicatie. Dit duurt doorgaans 4 tot 6 weken en gaat gepaard met ernstige ontwenningsklachten, waardoor een afbouw mislukt bij ongeveer twee derde van de patiënten.

Behandeling door een Flumazenil infuus is mogelijk een veilig en effectiever behandelalternatief voor de traditionele afbouwmethode. Deze behandeling duurt 4 dagen en heeft minder ontwenningsklachten.

Deze methode is echter nog beperkt wetenschappelijk onderzocht en in Nederland niet geïmplementeerd. Het onderzoek hanteert de volgende vraagstelling. Is de 4-daagse Flumazenil infusie voor Benzodiazepineverslaafden:
1.    veilig, wat zijn de ontwenningsverschijnselen en de effecten op het brein?
2.    werkzaam voor een periode langer dan drie maanden?
3.    effectief in het reduceren van angstgevoelens en slapeloosheid voor een periode langer dan drie maanden?
4.    uitvoerbaar in de dagelijkse medische praktijk (afdeling Psychiatrie in het ziekenhuis)?

Het onderzoek

Door middel van een proof-of-principle studie wordt de Flumazenil methode onderzocht op effectiviteit, veiligheid en uitvoerbaarheid binnen de Nederlandse setting in een groep van 30 Benzodiapezineverslaafde patiënten.

Na een medische check-up en een screening op uitsluitingscriteria, ontvangen de deelnemers de Flumazenil infusiebehandeling gedurende 4 tot 6 dagen. Voor de infusie wordt het gebruik van Benzodiazepinen stopgezet. Deelnemers worden, gedurende en na de ontgifting, nauwlettend gecheckt op ontwenningsverschijnselen. Ook ontvangen zij nazorg van de zorgorganisatie waarbij ze in behandeling zijn. Aanvullend wordt het (langetermijn)effect van de Flumazenil behandeling op angstgevoelens, slapeloosheid en slaapkwaliteit onderzocht. Tot slot wordt de uitvoerbaarheid van de Flumazenil behandeling geëvalueerd door zowel de zorgprofessionals als de deelnemer vragen te stellen over de tevredenheid van de behandeling.

Verwachte output

Als het onderzoek laat zien dat de Flumazenil behandeling ook in de Nederlandse situatie succesvol, veilig, en goed uitvoerbaar is, zal dit grote impact hebben op de prognose van patiënten met een vaak hardnekkige Benzodiazepineverslaving.